Med anledning av lokalbyte för Gardagruppen firades After Work i Alskogs Bygdegård, som är en gammal skola. De som närvarade guidades genom de ljusa och fina lokalerna och bjöds på dryck och snacks. Personalen är väldigt nöjda med bytet.